Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0023
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ., της σειράς ""Casual""   - Μήκος: 3.00m - Είδος: HC-270 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
33,31€ 35,18€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0025
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ., της σειράς ""Casual""   - Μήκος: 10.00m - Είδος: HC-270 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
63,44€ 65,43€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0026
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ., της σειράς ""Casual""   - Μήκος: 15.00m - Είδος: HC-270 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
83,53€ 85,59€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0027
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - DVI-D Dual αρσ., της σειράς ""Casual""   - Μήκος: 20.00m - Είδος: HC-270 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
98,77€ 105,85€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0001
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 1.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
21,51€ 22,08€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0125
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Advanced"", Version 1.4   - Μήκος: 1.50m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
46,70€ 48,29€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0002
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 1.5m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
23,44€ 24,09€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0126
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Advanced"", Version 1.4   - Μήκος: 3.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
56,75€ 60,39€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0003
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 2.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
24,27€ 25,10€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0127
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Advanced"", Version 1.4   - Μήκος: 5.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
83,53€ 90,63€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0004
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 3.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
29,30€ 30,14€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0005
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 5.00m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
46,87€ 48,29€
Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0000
"Καλώδιο Clicktronic HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 0.5m - Είδος: HC-254 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
19,59€ 20,06€
Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0017
"Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 1.00m - Είδος: HC-295 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
20,93€ 22,08€
Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0018
"Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 2.00m - Είδος: HC-295 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
24,27€ 25,10€
Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0019
"Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 3.00m - Είδος: HC-295 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
29,96€ 30,14€
Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0128
"Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Advanced"", Version 1.4   - Μήκος: 2.00m - Είδος: HC-295 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
47,71€ 50,31€
Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0020
"Καλώδιο Clicktronic micro HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 5.00m - Είδος: HC-295 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
33,31€ 35,18€
Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0016
"Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 5.00m - Είδος: HC-290 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
28,29€ 30,14€
Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0013
"Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 1.00m - Είδος: HC-290 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
19,25€ 20,06€
Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0014
"Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 2.00m - Είδος: HC-290 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
22,26€ 23,09€
Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 154-0015
"Καλώδιο Clicktronic mini HDMI αρσ. - HDMI αρσ., της σειράς ""Casual"", Version 1.4   - Μήκος: 3.00m - Είδος: HC-290 - Συσκευασία: Κουτί με δυνατότητα να κρεμαστεί   Datasheet " ..
24,27€ 25,10€
Καλώδιο Clicktronic RGB-Adaptercable Scart 21p

Καλώδιο Clicktronic RGB-Adaptercable Scart 21p

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0087
Καλώδιο Clicktronic RGB-Adaptercable Scart 21p - 3x RCA αρσ. (Video) 75Ω   - Είδος: HC 401-500 - Μήκος: 5,00 m - Συσκευασία: κουτί ..
24,70€ 33,17€
Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.

Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0056
Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.   - Είδος: HC 85-100 - Μήκος: 1,00 m - Συσκευασία: blister ..
11,83€ 15,07€
Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.

Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0057
Καλώδιο Clicktronic S-Video αρσ. - S-Video θηλ.   - Είδος: HC 85-200 - Μήκος: 2,00 m - Συσκευασία: blister ..
13,32€ 17,09€
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0019
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ. (Audio in) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Audio out) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Video in/out) 75Ω   - Είδος: HC 6-300 - Μήκος: 3,00 m - Συσκευασία: κουτί ..
26,78€ 36,19€
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0020
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ. (Audio in) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Audio out) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Video in/out) 75Ω   - Είδος: HC 6-500 - Μήκος: 5,00 m - Συσκευασία: κουτί ..
32,96€ 44,86€
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0017
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ. (Audio in) 50Ω +2x RCA αρσ. (Audio out) 50Ω   - Είδος: HC 5-150 - Μήκος: 1,50 m - Συσκευασία: blister ..
18,60€ 25,10€
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0018
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p - 2x RCA αρσ. (Audio in) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Audio out) 50Ω + 2x RCA αρσ. (Video in/out) 75Ω   - Είδος: HC 6-150 - Μήκος: 1,50 m - Συσκευασία: blister ..
23,36€ 31,76€
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p με διακόπτη (in/out)

Καλώδιο Clicktronic Scart 21p με διακόπτη (in/out)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 055-0011
Καλώδιο Clicktronic Scart 21p με διακόπτη (in/out) -1x RCA αρσ. (video) 75Ω + 1x RCA αρσ. (audio) 50Ω- Είδος: HC 3-300- Μήκος: 3,00 m- Συσκευασία: blister..
18,60€ 25,10€