Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 10Χ15 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 10Χ15 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2863
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
4,84€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 12Χ18 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 12Χ18 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2862
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
7,16€ 7,16€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 17Χ23 25ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 17Χ23 25ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2861
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
3,02€ 3,02€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 20Χ25 25ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 20Χ25 25ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2860
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
2,92€ 2,92€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 20Χ30 25ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 20Χ30 25ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2857
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
4,64€ 4,64€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 25Χ35 25ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 25Χ35 25ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2858
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
7,76€ 7,76€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 30Χ40 25ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 30Χ40 25ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2859
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
8,57€ 8,57€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 3Χ4 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 3Χ4 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 3443
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
1,61€ 1,61€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 4Χ6 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 4Χ6 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 3442
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
1,51€ 1,51€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 5,5Χ6,5 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 5,5Χ6,5 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2853
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
2,12€ 2,12€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 6Χ8 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 6Χ8 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2854
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
2,52€ 2,52€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 7,5Χ10,5 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 7,5Χ10,5 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2855
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
3,13€ 3,13€
Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 9Χ13 100ΤΕΜ.

Σακουλάκια Ασφαλειας ΖΙΡ 9Χ13 100ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2856
Πλαστικά σακουλάκια με πρακτικό, εύκολο, γρήγορο κλείσιμο. Εξυπηρετούν κάθε συσκευασία όπου υπάρχει ανάγκη ο αγοραστής να ελέγξει το προϊόν ή να το χρησιμοποιήσει τμηματικά, ξανακλείνοντας στη συσκευασία το υπόλοιπο. Προστατεύουν τα προϊόντα που απομένουν στην συσκευασία από τις εξωτερικές συνθήκες,..
4,33€ 4,33€